ROODGROEN Advies


Siteontwerp
Arjen en Karin
Onderhoud


Cultuurhistorisch Erfgoed vraagt om specifiek onderhoud. Zonder gepland onderhoud is de kans van snel verval en dus grote kosten voor uiteindelijk herstel, vele malen groter.

Zowel bouwkundig- als groenonderhoud kunnen wij voor u begeleiden in de vorm van onderzoek, meerjarenplanning, organisatie en advies voor en tijdens de uitvoering van werken.

Ook in een onderzoek naar financiering en subsidiering, bijvoorbeeld het Brim, stimuleringregeling herbestemming monumenten, het PBCF en vele lokale regelingen, kunnen wij u adviseren.

Wij werken bij voorkeur met gekende en gespecialiseerde bedrijven en de bedrijven waar u eerder vertrouwen in heeft gesteld, ten aanzien van de uitvoer van werken.