ROODGROEN Advies


Siteontwerp
Arjen en Karin
Haalbaarheidsonderzoek

Bij het herbestemmen van leegstaande gebouwen bij buitenplaatsen, kan de mogelijkheid van een extra inkomstenbron worden gegenereerd door deze actief te exploiteren. Voor bijgebouwen als koetshuizen en tuinmanswoningen kunt u denken aan (vakantie)woningen, tentoonstellingsruimte, maar ook aan landgoedwinkels of horeca in combinatie met exploitatie van een moestuin.
Afhankelijk van de situatie zijn er mogelijkheden voor luxe woningen of woonzorgappartementen in het hoofdgebouw.

Een haalbaarheidsonderzoek kan meer inzicht geven ten aanzien van ontwikkeling en financiering (subsidiering). Dit onderzoek kan tevens aangeven wat de mogelijkheden zijn op het gebied van verhuur, verkoop of verpachting. Hierbij kan in een vroegtijdig stadium ondersteunend gebruik gemaakt worden van financiŽle expertise binnen ons netwerk.

Naast de herbestemming van gebouwen is ook de inrichting van de buitenruimte van belang. Bij de planvorming, uiteraard in nauwe samenwerking met u opgesteld, wordt door ons een visie gepresenteerd met de historische samenhang van 'rood' en 'groen' als uitgangspunt.Wellicht kunnen wij u nieuwe inspiratie bieden.

Heeft u ideeŽn en wilt u de haalbaarheid hiervan gedegen onderzocht hebben, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Tijdens een gezamelijk overleg blijkt er soms meer mogelijk dan eerst gedacht!